Montfortaanse periode

In de geschiedenis van de Mariakapel op de berg van Leenhof in Schaesberg mag niet onvermeld blijven dat de leden van het Montfortaans Gezelschap van Maria (Societas Mariae Montfortana: SMM) ruim 70 jaar lang er de Mariadevotie krachtig hebben bevorderd.

Uit een brief van 10 december 1921 van de hand van pater Hub Ramakers smm blijkt dat de plannen om in Leenhof een 'rectoraat' te beginnen al ver gevorderd waren. In diezelfde brief wordt gewag gemaakt van de aanwezigheid van het Kapelletje Flos Carmeli. Ongetwijfeld hebben de montfortanen iets van vreugde ervaren dat uitgerekend zij gevraagd werden om hier de zielzorg op zich te nemen. Want hun stichter – de Heilige Montfort (1673-1712) – had altijd een voorkeur voor arme en werkende mensen, en was een vurige Mariavereerder. Voor hem gold Maria als de wegbereidster voor de komst van Jezus in de harten van de mensen. Leenhof, een mijnwerkerskolonie met een gevestigde devotie tot Maria ... kon het idealer?

Overeenkomstig de sfeer van die tijd werd in het apostolaat de toewijding aan Maria sterk bevorderd. Ter illustratie daarvan kan gewezen worden op de toewijding van het dekenaat Heerlen waartoe ook Schaesberg behoorde op 22 mei 1938. Er is sprake van 3500 pelgrims die op die dag de toewijding aan Maria kwamen doen aan de Leenderkapel onder leiding van bisschop G. Lemmens van Roermond. De montfortanen waren uiteraard ook intens betrokken bij zulke gebeurtenissen.

In 1939 vond er een ingrijpende restauratie en verbouwing van de Leenderkapel plaats. De kleine ronde deur werd omwille van de steeds groter wordende toeloop van pelgrims vervangen door een grote vierkante ingang die afgesloten werd met een hekwerk. Er werd een nieuw altaar geplaatst en een opendraaiende communiebank.

In de tijd van de liturgische vernieuwing (rond 1965) werd het oude altaar vervangen door een nieuw, dat vervaardigd werd uit bestanddelen van de genoemde communiebank. Aan dit nieuwe altaar kon de priester voorgaan in de Eucharistieviering met het gezicht naar de aanwezigen gekeerd. Dit altaar werd overigens in 1983 gestolen. Broeder Leo, montfortaan, maakte in de kortste keren een replica van het altaar. Dat is nog steeds in gebruik in de kapel.

Onder het rectoraat van Pater Harrie Smeets werd het 25-jarig jubileum van 'Leenhof' gevierd. Bij die gelegenheid werd het Mariabeeld in de kapel gerestaureerd en er werd een replica van gemaakt, dat een plek vond achter in de kerk van Leenhof. Wie de kerk binnenkwam, zag meteen dit beeld en de spreuk Ad Jesum per Mariam: aan de hand van Maria naar Jezus toe.

De Leenderkapel is ook meerdere malen doelwit van vernieling en roof geweest. In 1950 en 1969 werd al het zink en lood van het dak gestolen en ook het koper van de bliksemafleider. Ook de geluidsinstallatie werd eenmaal ontvreemd.

Toen de toeloop van pelgrims naar de Leenderkapel nog groot was, werd buiten de kapel een betonnen altaar opgesteld dat de eeuwen kon doorstaan en dat bestemd was voor openluchtvieringen bij massabijeenkomsten. Maar het zijn de nadagen van het Rijke Roomse Leven. Daags voor de opening van de meimaandvieringen aan de kapel in 1958, blijkt het stenen altaar die nacht door vandalen te zijn vernield. Het werd niet meer opgebouwd.

Vooral pater Drees Custers, de laatste montfortaanse pastoor, heeft veel werk gemaakt van de meimaandvieringen. Hij zorgde dat er dagelijks ‘s morgens in de Leenderkapel twee eucharistievieringen waren, voorafgegaan door het rozenkransgebed en ‘s avonds ook nog een keer. Na de meimaand vierde hij met de pelgrims nog iedere zaterdag een heilige mis en rozenkrans. De laatste viering vond dan plaats op de laatste zaterdag van augustus, waarbij dan ook een pelgrimsprocessie naar de kapel werd gehouden. Gelukkig wordt een aantal van deze tradities nog altijd voortgezet.

De paters montfortanen trokken zich in 1996 – na bijna 75 jaar – terug uit Leenhof. De parochie werd samengevoegd met de Petrus & Paulusparochie in Schaesberg. Op 19 maart 2000 werd de parochiekerk van Leenhof aan de eredienst onttrokken. 

Steun Leenderkapel

Word vriend van de Leenderkapel!