gebeden

Gebed voor de zieken

Help Maria, het is tijd
help Moeder van Barmhartigheid.
Gij zijt machtig ons van lijden
en gevaren te bevrijden.
Waar de mens geen hulp meer ziet,
daar ontbreekt de uwe niet.
Nee, Gij kunt de kinderbeden toch
niet weigeren zonder reden.

Toon ons dat Gij moeder zijt,
in des levens harde strijd.
Help Maria, het is tijd,
help Moeder van barmhartigheid.

(Uit: gebedenbundel Leenderkapel)

 

Wen't Meimoand woar

wen't Meimond woar
ging bei os heem
al vreug 't wekkerbelke
da wos me dat me op moeët sjtoa
um op zie zondigs aagedoa
d'r gaank te doeë noa 't kapelke

d'r weg d'rhin
trok zich waal lank
vuur kotte kingerbing,
vuur woare duks hoâf wakker koom
mar kanke giddere sjtroêk en boom
vanaaf de kirk bis an 't ing

i wink een weer
moeët da d'r sjtoet
durch peul mit water treëne
en onger perrepluuts gans braaf
troon me zich soms de tieëne aaf
en koam nit veul va beëne

mar mieëstal sjeen
al vreug de zong,
da leek d'r weg vöäl kotter,
vuur holen'os get langs d'r rank
zoeëdat me ketskes plukke kank
of ginster, geël wie botter

vuur vlochte meiblumkes
tot krens
en huppelde wie gitjes,
vuur seerden'os mit blommesjlinger
en volten'os wie keueningskinger
gekroeënd en in os  zondigsklidsjes

hoeëg boave
op d'r Leenderberg,
doa, woa d'r busj zich dilt,
sjtong de kapel al ieëwe lank
en trok d'r sjtoet onger gezank
noa 't hillig moddergoadesbild

dat hool i Mei
zien poat wied oape,
blomme en keeëtse sjtonge kloar
en d'r bezeuk al aagemeld
wen uever busj en uever veld
oët groeët en kllinge monk
ave maria klonk,
weersjallet wied dea sjtummkoor
't s'murgensvreug, wen't Meimond woar.

Marijke Ozek-Gulpers 
(Uit: Gedanke van ing Landgravin, 1986)

 

Steun Leenderkapel

Word vriend van de Leenderkapel!