Maria

Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel

De Leenderkapel is van oudsher toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel (of Carmel). In de liturgie van de Kerk wordt dit feest gevierd op 16 juli.

De devotie van Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel kent een lange traditie en gaat terug op het ontstaan van de Karmelorde. Dit was een orde van kluizenaars, waaruit later de huidige orde van karmelieten en karmelietessen is ontstaan. De naam verwijst naar het Karmelgebergte in Israël. De berg Karmel is bijna 600 meter hoog en ligt aan de kust bij de stad Haïfa. De naam is afgeleid van het Hebreeuwse ‘Karem El’, wat ‘de wijngaard van God’ betekent.

 

Profeet Elia

In de 12e eeuw werd tijdens een van de kruistochten op deze berg een kloosterorde gesticht, die zich vooral zou toeleggen op een strenge levenswijze van boete en gebed: de karmelieten. Zij wilden het voorbeeld volgen van de profeet Elia, die volgens het Oude Testament in een grot op deze berg woonde.

Toen er in het land grote droogte en hongersnood heerste ging Elia de berg op om God om regen te smeken. Hij vroeg zijn dienaar om naar de top van de berg te klimmen en naar de richting van de zee te kijken. Na zeven keer kijken, meldde de dienaar: “Ja, ik zie een kleine wolk uit zee opstijgen, zo groot als de palm van een hand.” Elia voorspelde dat uit dit wolkje een zware stortregen zal vallen (1 Kon. 18).

 

Voorafbeelding Maria

Kerkvaders zagen in dit wolkje een voorafbeelding van de maagd Maria, uit wie de Redder geboren zou worden. Toen de karmelieten zich eenmaal op de berg gevestigd hadden, wijdden zij zichzelf toe aan Maria van de Berg Karmel. Lang konden de monniken daar echter niet blijven, want al in de 13e eeuw werden ze door de islamitische Saracenen uitgemoord. De orde verspreidde zich vanaf dat moment naar het westen. Pas in de 18e eeuw konden de ruïnes van het oude klooster worden herbouwd.

 

Mariaverschijning

Het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel danken we aan een verschijning van Maria op 16 juli 1251 aan de karmeliet Simon Stock. Bij die verschijning in Cambridge in Engeland zou de Moeder Gods hem een zogeheten scapulier (een schouderkleed van een kloosterhabijt) hebben gegeven. Maria beloofde Simon dat iedereen die dit religieuze kleed zou dragen bijzondere zegen zou krijgen. Later werd het schouderkleed vervangen door twee lapjes stof.

Het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel wordt sinds 1386 binnen de karmelietenorde gevierd. In 1726 werd de gedachtenis op de liturgische kalender van de hele Kerk geplaatst. Die datum is opmerkelijk, omdat de kapel van Leenhof al halverwege de 17e eeuw aan Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel werd toegewijd. Ook kwamen er in die tijd regelmatig karmelieten uit Aken in Leenhof preken.

Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel is onder meer patrones van de zeelieden.

 

Beeld Leenhof

Het Mariabeeld dat sinds de 19e eeuw in de Leenderkapel staat, is niet het originele beeld uit de kapel. Hoe het originele beeld uitzag en waar het gebleven is, is niet bekend. Het huidige beeld is ook geen typische afbeelding van Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel, maar van Maria Hulp der Christenen. Lees meer over het Mariabeeld in de Leenderkapel

Steun Leenderkapel

Word vriend van de Leenderkapel!