15 augustus: Mariafeest
 
Bij gelegenheid van Maria Tenhemelopneming is er op maandagavond 15 augustus om 19.00 uur een extra heilige mis aan de Leenderkapel. Tijdens de viering wordt ook de traditionele Kroedwusj gezegend.
 
Lees verder >>> 

Juni - augustus: elke zaterdag welkom


In de maanden juni, juli en augustus is er elke zaterdagmorgen om 8.30 uur een eucharistieviering bij de Leenderkapel. Vanaf 8.15 uur wordt de rozenkrans gebeden. Iedereen is van harte welkom. Op zaterdag 3 september is de jaarlijkse lichtprocessie.