Maria Geboorte

Niet alleen de geboorte van Jezus, ook die van zijn moeder Maria wordt in de katholieke kerk als feest gevierd. Elk jaar op 8 september vieren gelovigen – zeg maar – de verjaardag van de Moeder Gods.

 

Volgens de traditie werd Maria geboren in Jeruzalem, waar haar ouders Anna en Joachim zouden wonen. Volgens apocriefe (= niet-Bijbelse) geschriften bleef het echtpaar tot hun groot verdriet lang kinderloos. Anna bad vurig om toch een kind mogen krijgen en beloofde het aan God te zullen opdragen. Een engel beloofde haar dat haar gebed verhoord zou worden.

 

Joachim was de vanwege zijn kinderloosheid – wat destijds als schande werd gezien – de woestijn ingevlucht. Daar werd hij door de engel op hoogte gesteld van de zwangerschap van zijn vrouw. Hij keerde terug naar Jeruzalem en werd bij de Gouden Poort opgewacht door zijn vrouw Anna.

 

Na negen maanden beviel Anna van een dochter, die zij Maria noemden en die later op haar beurt ook van een engel te horen zou krijgen dat ze uitverkoren was om de moeder van Gods Zoon te worden. De traditie vertelt verder dat het meisje vroom werd opgevoed en zich vanaf haar vroegste jeugd al helemaal op de dienst aan God het gebed toewijdde.

 

Met name het zogeheten proto-evangelie van Jakobus schrijft uitvoerig over de geboorte en het leven van Maria. In de eerste eeuwen werd boven het vermeende geboortehuis van Maria in Jeruzalem een basiliek gebouwd. Deze werd vermoedelijk ingezegend op 8 september. Op deze datum werd later het feest van Maria Geboorte vastgesteld.

 

Tijdens de synode van Salzburg in 799 werd de gedachtenis van Maria Geboorte als een verplicht feest ingesteld. Daarmee is dit een van oudste Mariafeesten die de Kerk kent. Later werd de datum van het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen (8 december) hier van afgeleid: deze datum valt immers negen maanden vóór haar geboorte.

 

Rond het feest van Maria Geboorte vindt in de Leenderkapel al vele jaren een lichtprocessie plaats, waarmee het bedevaartseizoen wordt afgesloten. 

 

Afbeeldingen: details uit het Mariaretabel in de schatkamer van de Dom in Aken.

Word vriend van de Leenderkapel

 

De instandhouding van de Leenderkapel is alleen mogelijk dankzij de financiële bijdragen van zeer veel Vrienden van de kapel. Vriende worden kan al vanaf vijf euro per jaar. Lees verder >>>